EFY Group

In opdracht van EFY Group werken we een mobiliteitsplan uit voor de ontwikkeling van Sterrenwyck: een ontwikkelzone nabij de Leidsevaart in Haarlem.

Opdrachtgever:
EFY Group
Thema:
Gebieds- en projectontwikkeling
Contactpersoon:
Iris Ruysch
Partners:
EFY Group

Wat we doen

In opdracht van EFY Group werken we aan een mobiliteitsplan voor de ontwikkeling van Sterrenwyck: een ontwikkelzone nabij de Leidsevaart in Haarlem. Sterrenwyck wordt een wijk met grondgebonden woningen en appartementen die zowel in de koop- als huursector beschikbaar zullen zijn.

Waarom we dit doen

In het mobiliteitsplan houden we rekening met de huidige en toekomstige bewoners. Zo koppelen we de huidige situatie rondom parkeren, deelvervoer, ruimtegebruik en gemeentelijk beleid aan de toekomstige trends en kansen die we zien op het gebied van mobiliteit. We participeren in bewonersavonden om de omgeving mee te nemen in onze aanpak en denklijnen. Tegelijkertijd halen we ideeën op over wat wel en niet werkt in het gebied.

Het resultaat

Op 18 mei 2022 vond de eerste kennismaking plaats tussen de omwonenden van Sterrenwyck, de ontwikkelaar EFY Group, de architect van INBO en The Future Mobility Network. Ook gemeente Haarlem was aanwezig. De visie op het gebied werd gedeeld en omwondenden konden vragen stellen en ideeën uiten.

Op 5 juli vond de tweede bewonersavond plaats. Tijdens deze avond lichtten wij onze visie op mobiliteit in de wijk toe. Ook haalden we input op van de omwonenden.

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Projectmanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland

Opdrachtgever: Regio Riviereneiland
Regio Riviereneiland heeft een bereikbaarheidsprobleem, waardoor veel mensen de auto gebruiken. Wij stelden een maatregelpakket op om de spits te vermijden en CO2-uitstoot te verminderen.
Kennis en Advies

Deeltaxi Helmond

Opdrachtgever: Brainport Bereikbaar
We maakten een plan van aanpak om de bereikbaarheid en leefomgeving binnen Helmond te verbeteren door middel van een deeltaxi.
Menu