door

Europese EIT UM LivingLAPT project

The Future Mobility Network is trots om onderdeel te zijn van het Europese EIT UM LivingLAPT project.

De Achtergrond van het EIT LivingLAPT project

Steden worden geconfronteerd met uitdagingen zoals luchtvervuiling, veiligheid van kwetsbare weggebruikers en levenskwaliteit van anderen. Shuttles zonder bestuurder kunnen een game changer zijn voor steden, als ze deze uitdagingen aangaan. Autonome, elektrische shuttles (1) bieden gedeelde mobiliteitsdiensten die mogelijk sneller, flexibele en een betaalbare optie kunnen zijn, die naadloos kan worden geïntegreerd met andere openbaar vervoerdiensten (MaaS), (2) luchtvervuiling elimineren, (3) dodelijke ongevallen verminderen, en (4) geasfalteerde wegen en parkeerplaatsen vrijmaken die kunnen worden omgezet in hoogwaardige sociale stedelijke ruimtes. De huidige oplossingen missen echter een overdraagbaar regelgevend/veiligheidskader tussen Europese steden, een laag publiek vertrouwen/aanvaarding in combinatie met hoge investeringen in nieuwe technologie (inclusief verzekeringen en safety operators) zijn niet uitvoerbaar voor steden en vormen een enorme barrière.

LivingLAPT levert duurzame autonome shuttle-/logistieke diensten tussen verschillende Europese steden door de safety operators aan boord uit te faseren en operators op afstand te introduceren die meerdere diensten tegelijkertijd overzien. Dit wordt bereikt door in vier fasen nauw samen te werken met burgers, steden, operators, de academische wereld, het bedrijfsleven en beleidsmakers. Beginnend vanuit een gecontroleerde omgeving (fase 1), overgaand in het succesvol inzetten van autonome shuttle/logistieke diensten in de speciale pilot studies in Europese steden (fase 4). In het verloop van deze vier fasen wordt de mogelijkheid geboden om samen gezonde toekomstige steden/vervoersdiensten te creëren. De begunstigden van deze oplossingen zijn burgers, dienstverleners, steden en de industrie.

Voor LivingLAPT zal de locatie Helmond bijdragen aan de daadwerkelijke implementatie van flexibele en betaalbare geautomatiseerde shuttlediensten. De overstap maken van shuttles met een veiligheidsoperator aan boord naar bediening op afstand is een noodzakelijke voorwaarde om in de toekomst betaalbare mobiliteitsdiensten te hebben voor deze last-mile verbindingen.

De implementatie van de LivingLAPT-shuttleservice is als volgt:

  1. Implementatie in een gecontroleerde stedelijke omgeving zonder passagiers.

  2. Implementatie in een gecontroleerde stedelijke omgeving met passagiers aan boord en safety bestuurder/operator aan boord.

  3. Operatie in een gecontroleerde stedelijke omgeving zonder passagiers aan boord en zonder een safety operator aan boord.

  4. Volledig autonome implementatie in een real-life setting.

Rol The Future Mobility Network

De rol van FMN in LivingLAPT is om de verantwoordelijke partij te zijn voor de implementatie en exploitatie van de pilot in Helmond: (1) kennis en geleerde lessen aan alle consortiumpartners (juridisch, technisch, Buca Deployment, Human Factors) verstrekken; (2) Technische & operationele haalbaarheidsstudie van de geautomatiseerde minibus implementatie in Helmond; (3) het opstellen van een uitvoeringsplan als onderdeel van het ontheffingsproces met de wegbeheerders inclusief communicatie- en incidentplan; (4) Aanvraag, walkthrough en goedkeuring op het voertuig en use-case vrijstellingsproces (BOEV) samen met de wegbeheerder; (5) Veilig beheer van de implementatie (d.w.z. inbedrijfstelling) van de minibus in samenwerking met de voertuigleverancier & wegbeheerder; (6) AV-service integreren in openbaar vervoer, reisinformatie, wagenpark- en boekbeheer, betalen; (7) lokaal de meldkamer inrichten voor de AV(‘s) en beheer van incidenten & integratie met verkeersmanagementsystemen & beheer van incidenten.

 This project is funded by:

www.livinglapt.eu

Meer weten? Lees hier onze andere nieuwsartikelen

Menu