Wat doen wij?

Wat doet The Future Mobility Network in de praktijk?

Wij brengen automatisch rijden in de praktijk, op de openbare weg. Veel van wat onze opdrachtgevers willen, bestaat dus nog niet.  Met de focus op gezamenlijke doelstellingen boeken we succes, inzicht en turn key oplossingen. Zo komt de mobiliteit van de toekomst steeds een stap dichterbij. We brengen alle nodige organisaties en de specialisten bij elkaar en realiseren het.

Aanpak in stappen

The Future Mobility Project werkt voor en met opdrachtgevers aan vijf fasen. In slechts 5 heldere stappen gaan vliegen we de projecten aan en maken helder en inzichtelijk wat aanpak zal zijn. Daarmee wordt de vraag- en doelstelling helder en kun je een project gedegen en tegelijkertijd snel doorlopen.

 

Fase 1 – BOEIEN

We zijn gesprekspartner bij het onder de aandacht brengen van toekomstgerichte mobiliteit. Producten en diensten in deze fase zijn bijvoorbeeld visie- en presentatiemateriaal, werkbezoeken, symposia en kennisdocumenten.

 

 

Fase 2 – BETREKKEN

We leveren werkbijeenkomsten, SWOT-analyses, assessments en beleidsadvies. Op die manier creëren we overzicht van de aspecten en indicatoren voor ruimtelijk onderzoek.

 

 

Fase 3 –  BELEVEN

We zien het voor ons: we maken een plan van aanpak, zetten kwartiermakers in en doen haalbaarheidsonderzoeken. In de voorlaatste fase gaan we het veld in.

 

 

 

Fase 4 – BOUWEN

Aan de slag in test- en fieldlabs met infrastructuur en voertuigen. We leveren ontheffingen, digitale infra, software, campagnes en evaluaties. Het laatste stadium heet binden. Niet voor niets: we blijven projecten via exploitatie, monitoring en evaluatie ondersteunen.

 

 

Fase 5 – BINDEN

Projecten blijven we ondersteunen via exploitatie, monitoring en evaluatie.