Smart logistics

Innovaties als zelfrijdende trucks, busjes en bezorgrobots, AGV’s, robotisering in magazijnen, internet of things, augmented reality, lokalisatie, blockchain en machine learning.

De wereld van transport en logistiek staat voor een grote uitdaging. Innovaties als zelfrijdende trucks, busjes en bezorgrobots, AGV’s, robotisering in magazijnen, internet of things, augmented reality, lokalisatie, blockchain en machine learning zullen leiden tot een volledig aan elkaar verbonden systeem – het physical internet of logistiek 4.0 – waarbij transport efficiënter en goedkoper zal worden. Tegelijkertijd stijgt het tekort aan chauffeurs en veroorzaakt transport nog steeds een groot deel van CO2-emissies en congestie.

Techniek toepassen

Maar hoe kunnen we de technologie nu gaan toepassen? Wet- en regelgeving staat dit deels nog niet toe. Wat kunnen we met de experimenteerwet? Standaarden ontbreken nog en R&D-middelen bij een gefragmenteerde logistieke sector zijn beperkt. En hoe gaan we om met gedeeld bezit en data(privacy)?

Wat voor een impact hebben de ontwikkelingen op milieuzones van steden en bijvoorbeeld bevoorrading? Hoe kunnen we pakketbezorging door robots combineren met retourzendingen en afvalinzameling?

Samenwerking markt

De markt ontwikkelt zich snel. Maar het ontbreekt aan lange termijn roadmaps en goed uitgewerkte business cases op basis van een toepassing bij een probleemeigenaar. De echte innovatie komt hierdoor niet van de grond.

Door het ordenen en organiseren van de hink-stap-sprong (zie plaatje rechts) kan in samenwerking met de markt en onderwijs de time-to market worden versneld. Nederland kan hierdoor een koplopersrol pakken op dit thema waar ze van oudsher altijd al een voorloper in is geweest.