Scopingstudie TU Delft

Scopingstudie TU Delft

In opdracht van TU Delft, Gemeente Delft en MRDH is in samenwerking met Goudappel Coffeng, The Rebel Group en de TU Delft een scopingstudie uitgevoerd met betrekking tot zelf rijdend vervoer in Delft.

Het doel van de scopingstudie was om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het inzetten van automatische voertuigen als OV systeem rondom Delft en in het bijzonder de van en naar de campus van de TU Delft. Door middel van een haalbaarheidsstudie werden meerdere routes diepgaand geanalyseerd en werd advies gegeven in hoeverre de inzet van automatisch vervoer haalbaar is. De focus ligt hierbij op permanente implementatie, niet op een pilot.

Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande vraag werden de krachten gebundeld. Alleen door samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de TU Delft met verschillende adviesbureaus kon er een gedegen antwoord gegeven worden op de aspecten uit de vraag.

De aanpak bestaat uit de volgende drie sporen met daarachter de trekker.
1.  Algemene inhoudelijke en technische analyse van de usecase
(Future Mobility Network & TU Delft)
2.  Vervoerskundige analyse
(Goudappel Coffeng & TU Delft)
3.  Business case en governance
(Rebel & TU Delft)

De conclusie blijft vooralsnog even geheim, maar de eerste bevindingen zien er positief uit! Later meer…


Meer nieuwsberichten