Rotterdam Smart Logistics

De stad Rotterdam krijgt, net als andere steden, in 2025 te maken met een zero emissie zone. Grote vraag hierbij is wat de rol is van de overheid.

De stad Rotterdam krijgt, net als andere steden, in 2025 te maken met een zero emissie zone. Dat heeft consequenties voor de bereikbaarheid van de stad. Niet alleen voor personen mobiliteit, maar ook voor logistiek. Elektrificatie van voertuigen heeft uiteraard prioriteit om de zero emissie doelstellingen te kunnen realiseren. Aanvullend echter heeft het slim combineren en robotiseren van ladingen, het optimaal beladen van voertuigen en samenwerking in de sector eveneens een positieve bijdrage op het behalen van de doelstellingen. Zelfrijdende automatische voertuigen (die vrijwel altijd al elektrisch aangedreven zijn) zullen een positieve impact kunnen hebben (mede rekening houdend met de groei in stadsdistributie en het tekort aan chauffeurs). Grote vraag hierbij is wat is de rol van de overheid hierin, naast een emissiezone instellen en beleid ontwikkelen rondom bijvoorbeeld venstertijden voor stadsdistributie?

Contact

Adviseur

Contact

Adviseur

Wat we doen

Om een dergelijke pilot beheersbaar te houden stelden we voor om in eerste instantie te focussen op een pilot met bezorgrobots. Centraal staat daarbij de vraag of bezorgrobots een bijdrage leveren aan zero emissie stadsdistributie. Het idee is daarbij om vooral te kijken naar de belevering vanuit een logistieke hub aan een groep van retailers in een overzichtelijk gebied. Belangrijk hierbij is dat ook de bestaande logistieke partijen meegenomen en geïnspireerd worden.
Vanuit deze gedachte zijn er een aantal stappen voorgesteld. Het organiseren van een stakeholdersbijeenkomst met bovengenoemde partijen was er daar een van. Daarnaast is het uitwerken van meerdere usecases en hier een van kiezen om verder uit te werken onderdeel van het project. Voor de gekozen usecase zal een projectplan en subsidieaanvraag opgesteld en ingediend worden.

Waarom we dit doen

Zoals gezegd krijgt Rotterdam in 2025 te maken met een zero-emissie zone. Dit wil zeggen dat al het vervoer dat de stad in en uit gaat niet op diesel mag rijden. Dit zal grote gevolgen hebben voor de binnenstedelijke logistiek, aangezien er nu (met name door mkb) veel gebruik gemaakt wordt van bestelbusjes en vrachtwagens. Deze voertuigen zullen tegen die tijd als te vervuilend bestempeld worden, waardoor er voor de binnenstedelijke logistiek een slimme oplossing gevonden zal moeten worden.

Resultaat

Door het Rotterdam Smart Logistics project, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en lokale ondernemers, vorm te geven hopen wij aan deze slimme oplossing bij te dragen. Enerzijds willen we de stad Rotterdam bereikbaar houden en anderzijds de ondernemers van deze wereld tegemoetkomen in hun gedwongen behoefte tot doorontwikkeling.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Rotterdam zero emissie meeting

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin