Reactie op de Trendrede 2018

Reactie op de Trendrede 2018

De Trendrede is een tegenhanger van de klassieke Troonrede en is een beschouwing van de trends van het afgelopen en aanstaande jaar. De Trendrede is bedoeld om mensen te prikkelen en de discussie op gang te helpen. Het is een initiatief van en voor Nederlandse toekomstdenkers en schetst een beeld van het Nederland van de (nabije) toekomst. Wij als The Future Mobility Network scharen onszelf onder diezelfde categorie: Nederlandse toekomstdenkers. Daarom dan ook deze reactie.

Het eerste wat opviel in de Trendrede was “Wij! Met al onze hoop, ons optimisme, onze veerkracht en ons zelfvertrouwen. Wij hebben genoeg ideeën om een verschil te kunnen maken”. Het Wij! waarmee de maatschappij wordt bedoeld lijkt sprekend op het wij waar The Future Mobility Network voor staat. Optimisme en zelfvertrouwen zijn onze handelsmerken en al onze ideeën zijn gericht op het maken van een verschil. Ontwikkeling, innovatie en mobiliteit zijn drie woorden die bij The Future Mobility Network hoog in het vaandel staan. Door de aanwezige kennis vanuit ons netwerk te combineren met een gezonde dosis optimisme en zelfvertrouwen willen wij onze maatschappij naar de volgende stap op mobiliteitsvlak helpen. Vervoer kan volgens ons groener, slimmer en aantrekkelijker worden. Autonome shuttles, vervoer als een service en bijvoorbeeld een universeel betaalsysteem zijn concepten waarvan wij denken dat de maatschappij zal profiteren. In de Trendrede merken wij eenzelfde drang naar verandering. Verandering van de schijnveiligheid van “mensen als rubbertegels in een curlingmaatschappij” naar een schouders eronder, kop in de wind maatschappij. Ontwikkeling is verandering en verandering is eng, maar verandering is nodig om van de curlingbaan een goed gevulde kroeg te kunnen maken.

De drang om te veranderen (en de veranderaar) wordt al sinds mensenheugenis door het leeuwendeel als idioot bestempeld, waardoor wij in show, don’t tell geloven. Wij zien ontwikkeling namelijk niet als iets engs, maar als iets moois, iets essentieels, iets dat je moet tentoonstellen en delen. Door verandering in de praktijk te brengen kunnen mensen zien, horen, voelen, proeven en ervaren wat deze verandering voor hen kan betekenen. Door het aan den lijve te ondervinden zullen zelfs de meest weerbarstige criticasters onder ons stiekem een vlammetje aan voelen wakkeren in hun onderbuik. Een zelfrijdende auto klonk vroeger als een ver van ons bed, Star Wars-achtige, wat-moet-je-ermee verandering. Tot er een veranderaar op stond en liet zien hoe fantastisch mooi een zelfrijdende auto eigenlijk is. Diezelfde persoon heeft ondertussen een auto op een raket gemonteerd en die naar Mars geschoten, dus misschien is hij inderdaad wel gewoon een idioot, maar voor anderen is hij een held. Het fragment waarin een Tesla een aanstaande botsing registreerde en -volledig tot verbijstering van de bestuurder- de auto van hoge snelheid naar veiligheid stuurde staat bij ons in het geheugen gegrift. Dit fragment is indicatief voor de kansen die deze technologie ons kan gaan bieden, die luttele 15 seconden zijn een ambassadeur voor ons vakgebied.

Dat de Tesla uit de anekdote hierboven een ongeluk aan zag komen en preventief handelde is volgens ons slechtst het topje van de ijsberg. De mogelijkheden voor verdere digitalisering van verschillende vormen van vervoer zijn eindeloos. Denk aan een situatie waarbij een voertuig in staat is om te communiceren met de infrastructuur, andere voertuigen maar bijvoorbeeld ook met mensen om hem heen. De auto van de toekomst wordt bijvoorbeeld een auto die zichzelf buiten de stad parkeert en zichzelf aanbiedt wanneer jij hem nodig hebt, een autonome shuttle die gedeeld wordt met buurtbewoners en vervoer mogelijk maakt voor bijvoorbeeld ouderen in isolement of mensen met een beperking, of een robot-taxi die via een smartphone-app opgeroepen kan worden. Denk daarnaast aan de verschoning van steden wereldwijd, de verbetering van veiligheid in het verkeer en de afname van filevorming en CO2-uitstoot. Deze transformatie van het (openbaar) vervoer reikt door tot in de haarvaten van het mobiliteitssysteem en de maatschappij an sich. Deze transformatie zal de samenhang tussen infrastructuur, gebruikers, actuele verkeersinformatie en -management versterken.

De ideeën voor een nieuwe toekomst zijn er, maar om deze ideeën werkelijkheid te laten worden dient er naar mogelijkheden gezocht te worden en dienen daar middelen aan gekoppeld te worden. Daar moet hard voor gewerkt worden en dat willen wij, want wij geloven in de toekomst.

“De wens tot vernieuwing veert overal (…) krachtig op. Het is tijd voor een waardenwending. Tijd om de bouwstenen die we de afgelopen jaren verzameld hebben op te pakken en te plaatsen. Tijd voor implementatie van het nieuwe.” – Trendrede, 2018.

Klinkt goed toch? Wij sluiten ons daar volledig bij aan.

The Future Mobility Network


Meer nieuwsberichten