Researchlab Autonomous Shipping

Het Researchlab Autonomous Shipping maakt verbinding tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Het Researchlab Autonomous Shipping legt de verbinding tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven door het creëren van een gezamenlijke onderzoeksagenda en geeft ruimte aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de markt.
Het RAS zal aan de slag gaan met concrete thema’s zoals het autonoom passeren van bruggen en sluizen, autonoom aanleggen en wegvaren, met meerdere (autonoom en niet-autonome) schepen varen, platooning en de invloed op CO2-reductie.

Contact

Adviseur

Contact

Adviseur

Wat we doen

Door overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn de volgende aandachtspunten voor onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Autonome schepen als onderdeel van het reguliere openbare vaarsysteem, bijvoorbeeld interactie met sluizen.
  • Autonome schepen als onderdeel van goederendistributie, bijvoorbeeld autonoom aanmeren en laden en lossen.
  • Autonome schepen als onderdeel van het totale vervoersnetwerk, bijvoorbeeld autonoom bundelen en ordenen over verschillende modaliteitssystemen.
  • Interactie tussen autonome schepen en niet autonome schepen, bijvoorbeeld inhalen tijdens het varen.
  • Functioneren van autonome schepen onder verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld verschillende windsnelheden.
  • Gebruikerservaring van autonome schepen, bijvoorbeeld zeeziekte-onderzoek.

Waarom we dit doen

Om tot een versnelling te komen van de toepassingen van Smart Shipping in Nederland moet de gehele innovatie en leer-keten goed georganiseerd zijn, van wetenschap tot aan de markt.
Door het neerzetten van een gezamenlijke onderzoeksagenda en het bevorderen en faciliteren van kennisuitwisseling verwachten wij dat  sneller en meer gezamenlijk tot toepassing  gekomen kan worden van nieuwe technologieën. Dit geldt ook voor de hieraan verbonden maatschappelijke kansen (duurzaam en efficiënt vervoer over water, veiligheid, digitalisering, economische groei, bereikbaarheid, werkgelegenheid).

Resultaat

Het resultaat van deze aanpak is dat er op 18 maart 2019 de officiele opening was van het Researchlab Autonomous Shipping. Op The Green Village in Delft is door ons het eerste onderzoekslab met een “natte ontheffing” georganiseerd. Naast het water rond het lab kan nu ook getest worden op ‘De Schie’.
Het doel van deze fysieke testlocatie is het bieden van een open en laagdrempelig platform voor het verrichten van (praktisch) onderzoek naar zelfvarende schepen. Naast het onthefde water zijn elders op de campus diverse testlocaties beschikbaar en geven we vorm aan Fieldlabs. Hierdoor kunnen er zeer diverse onderzoeken worden uitgevoerd, van een afgesloten laboratoriumsituatie tot en met volledige interactie op het water.

Opdrachtgever

Partners

MRDH, Provincie Zuid-Holland

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin