Zelfrijdende bus Drimmelen

,,Een bus zonder chauffeur is dé oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk”, zegt initiatiefnemer Tim Simons van de VVD-fractie. Zijn motie werd gisteravond door de gemeenteraad aangenomen. Simons: ,,Bussen worden wegbezuinigd. Het Platform Sociale Zekerheid verwacht dat het aantal vrijwilligers die zo’n bus draaiende houden ook af gaat nemen. Nu al rijden er na 19.00 uur of in het weekend geen buurtbussen meer. Mensen zonder eigen vervoer vallen buiten de boot. Dat zijn vaak oudere mensen. Wij willen dat ze mee blijven doen.”

De techniek is al redelijk gevorderd. In Nederland wordt her en der geëxperimenteerd met zelfrijdende auto’s of busjes die zonder (bij)sturing van een chauffeur zelfstandig een route kunnen afleggen. Simons: ,,Echte buurtbussen zijn nog niet geprobeerd. Het gaat om busjes van 6 personen zoals in Appelscha of op de TU in Wageningen.” Om de techniek succesvol te maken zijn er veel proeven nodig, zegt hij. ,,Onderdeel van het actieplan is het zoeken naar een geschikte route.”

De zelfrijdende busjes zijn voorzien van tientallen sensoren en camera’s die bijvoorbeeld fietsers of obstakels registreren. ,,We moeten nu eerst een geschikte weg vinden, overzichtelijk, zonder te veel hobbels, want dan raken de sensoren van slag. En uiteraard niet in een superdrukke woonwijk.”

Een ander probleem is dat mensen wellicht bang zijn om in een bus zonder chauffeur te gaan zitten. Simons wil daarom gebruik maken van de huidige vrijwilligers. ,,Laat ze gastheer of gastvrouw zijn en de mensen helpen om de stap te zetten. Net als bij de introductie van de lift. Daar stond eerst ook een liftboy, de mensen waren bang zich over te geven aan de techniek van de lift. Nu is dat normaal, de liftboy is verdwenen.”

Voor de financiering verwacht Simons steun van de provincie en de Europese Unie. ,,De EU stelt vanaf 2018 gelden beschikbaar om op grote schaal testen met dit soort systemen mogelijk te maken. De provincie wil ook voorop lopen. In de buurtregio Metropool Regio Rotterdam Den Haag worden al verschillende projecten uitgevoerd. De resultaten worden gebundeld bij de TU Delft. We kunnen gebruik maken van hun technische kennis.”

De kosten voor dit soort proeven zijn ‘niet extreem hoog’, aldus de VVD’er. ,,Mogelijk moet je nog wel extra maatregelen nemen voor de weginrichting, maar voor een complete proef is een investering van 100.000 euro voldoende. Die kunnen we via subsidie terugkrijgen.”


Meer projecten