Unmanned Valley

Gemeente Katwijk wil een passende vervoersoplossing voor de slechte bereikbaarheid van hun Unmanned Valley. Hierbij kan automatisch rijden van toegevoegde waarde zijn door het aanbieden van een hoogwaardige en passende last mile oplossing van en naar het terrein. Thematisch gezien sluit het goed aan bij het karakter van de Unmanned Valley en kunnen wij veel van elkaar leren.


Meer projecten