Researchlab Automated Driving Delft

Researchlab Automated Driving Delft

Alwin Bakker is kwartiermaker bij het researchlab automatisch rijden TU Delft. Het doel: een onderzoekslaboratorium voor automatisch rijden ontwikkelen. Volgens vijf onderzoekslijnen ligt de focus de komende vijf jaar op de interactie tussen mens en machine.


Meer projecten