Organiseren financiering

De techniek, wetgeving, markt en informatievoorziening in en rond de voertuigen zijn nog volop in ontwikkeling. Belangrijke factoren ten aanzien van de technische haalbaarheid zijn bijvoorbeeld nog de wisselwerking en integratie met ander verkeer, de (weg)infrastructuur en de regelgeving in relatie tot bijvoorbeeld wetgeving personenvervoer, kentekens/ontheffingen en verzekeringen. Voor de realisatie is daarnaast lokaal een breed sociaal, maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak nodig. Dit vereist de organisatie van een goede samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven om met waarborgen voor continuïteit én commitment voldoende middelen (geld, tijd en energie) beschikbaar te maken. Voor diverse opdrachtgevers ligt de focus op het organiseren van de financiering, zoals gemeente Drimmelen.


Meer projecten