Ministerie Infrastructuur en Milieu – Projectgroep zelfrijdende auto’s (ZRA)

Ministerie Infrastructuur en Milieu – Projectgroep zelfrijdende auto’s (ZRA)

Als lid van de expertgroep adviseerde The Future Mobility Network de minister van Infrastructuur en Milieu over de ambities van Nederland. We werkten mee aan de totstandkoming van de Kamerbrief, waarin grootschalig testen op de Nederlandse wegen het uitgangspunt is.

Binnen de projectgroep zijn we de komende drie jaar verantwoordelijk voor kennismanagement. Wat moeten we weten voordat automatisch rijden op grote schaal en veilig mogelijk is? Er zijn ongeveer vierhonderd kennisvragen. Daarnaast maken we kennisuitwisseling mogelijk door honderden kennisdocumenten, verzameld tijdens symposia, ronde tafels, onderzoek en praktijkproeven, te delen.


Meer projecten