CROW – Dutch Roads for Selfdriving Vehicles

CROW – Dutch Roads for Selfdriving Vehicles (2015 – 2018)

De Nederlandse overheid wil koploper worden op het gebied van coöperatieve – en zelfrijdende voertuigen. Een nieuwe wet maakt het mogelijk dat onderzoekers op het hele Nederlandse wegennet pilots mogen uitvoeren. Als reactie daarop werd CROW geboren: het Dutch Roads for Selfdriving Vehicles. Dit project duurt drie jaar en heeft een budget van miljoenen euro’s. Het doel: Nederlandse wegbeheerders en overheden klaarstomen voor de introductie van zelfrijdende voertuigen. Het kennisniveau moet overal gelijk zijn.

Johan Janse zorgt voor de benodigde kennisdeling. Hij maakt op een overzicht duidelijk wat de stand van zaken van de techniek is, wanneer zelfrijdende auto’s gemeengoed worden en hoe de wegbeheerder hiermee om kan gaan.


Meer projecten