Autonomous Driving as a Service

Een straatbeeld met zelfrijdende voertuigen – is dat verre toekomstmuziek of zijn we daar dichtbij? Bijna dagelijks verschijnen mediaberichten die het laatste lijken te ondersteunen. Tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden en vragen, bijvoorbeeld over veiligheid. In combinatie met andere ontwikkelingen bepaalt de uitwerking van die onzekerheden uiteindelijk of – en in welke vorm – het zelfrijdende voertuig er komt en wat dit betekent voor het toekomstige verkeer- en vervoersysteem.

Wij experimenteren met Autonomous Driving as a Service (ADaaS) om bereikbaarheid, leefbaarheid en arbeidsmarkt te verbeteren. ADaaS zal resulteren in een betere leefbaarheid (shuttles zijn elektrisch en dragen bij aan betere first- en last mile verbindingen waardoor autogebruik afneemt) en het stimuleert innovatieve mobiliteit en arbeidsmarkt door het betrekken van bedrijfsleven (economie) en onderwijsinstellingen (arbeidsmarkt).


Meer projecten