Projecten

Van de toekomst, waar we trots op zijn

File zoals op A15
Smart Mobility

Vervolg KTM A15

De eerste fase van het uitvoeringsplan KTM A15 is inmiddels in de uitvoeringsfase. Momenteel wordt de tweede fase van het uitvoeringsplan KTM A15 voorbereid. Dit doen wij door middel van het inzetten van zogeheten ‘projectfiches’ waarin onder andere data wordt gebruikt voor de effectieve inzet van innovatieve maatregelen.

Smart Mobility

Haalbaarheidsstudie Waalwijk

Voor het bedrijventerrein Haven VIII in Waalwijk voeren wij een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijke implementatie van een automatische shuttle. Hiermee hopen we de vervoersproblematiek in het gebied te verzachten.

Spatial Strategies

Smart Mobility Concepten

Voor de periode tot en met 2040 ligt er een grote binnenstedelijke verdichtingsopgave voor Den Haag. Hiervoor stellen wij richtlijnen op, om innovatieve mobiliteit toe te passen in gebouwde omgeving.

Spatial Strategies

Coding the Curbs

Er zijn volop kansen en ontwikkelingen die de transitie naar duurzame steden kunnen versnellen. Coding the Curbs™ is een oplossing die een digitale laag over de fysieke infrastructuur legt en zo de stad klaarstoomt voor de toekomst.

Smart Mobility

Gorinchem Mobiliteitshubs

De bereikbaarheid van de vestingstad Gorinchem is een belangrijk aandachtspunt. Om de bereikbaarheid van de stad Gorinchem te vergroten en meteen bij te dragen aan het verduurzamen van de stad, is er gekozen om de stad te voorzien van een aantal pop-up hubs.

Smart Mobility

SUMMALab

SUMMALab geeft professioneel, onderbouwd en praktijkgericht advies over het opzetten en evalueren van experimenten. Dit zijn stappen die altijd worden uitgevoerd bij experimenten, maar dankzij SUMMALab kan dat sneller en met een veel grotere kennisbasis. Doordat meerdere steden betrokken zijn, worden de leerervaringen van andere steden meegenomen en worden schaalvoordelen bij het opzetten en opschalen van experimenten behaald.

Spatial Strategies

N3 Mobiliteitshubs

Vanwege de afsluiting van de Wantijbrug, een belangrijke verbinder op de N3, werd in de regio rond de brug een groot mobiliteitsprobleem verwacht. Om dit probleem te verzachten hebben wij vijf mobiliteitshubs geïmplementeerd.

Smart Logistics

BUAS Bezorgrobot Pilot

Samen met Breda University of Applied Sciences zijn wij een onderzoek gestart naar de implementatie van slimme bezorg robots op de campus van de BUAS​

Haga shuttle voor Haga Ziekenhuis in Den haag
Smart Mobility

HagaShuttle

Als één van de eerste grote steden rijdt in Den Haag een zelfrijdende minibus, de HagaShuttle. De shuttle rijdt naar de hoofdingang van het HagaZiekenhuis.

Met de komst van de HagaShuttle kunnen bezoekers en patiënten van het HagaZiekenhuis gratis de laatste paar honderd meter afleggen van de OV-halte Leyenburg naar de hoofdingang.

Smart Logistics

Automated Transport Zeeland

In het Living Lab Automated Transport Zeeland testen we met vormen van slimme logistiek in een levensechte usecase, namelijk North Sea Port in Vlissingen. Het living lab heeft als doel een onafhankelijk en open platform voor het testen met autonoom transport te bieden. In samenwerking met Zeeland Connekt en de Provincie Zeeland is onderzoek gedaan naar het implementeren van dit living lab.

Smart Mobility

Drimmelen

In de gemeente Drimmelen doen we een proef met automatisch vervoer, met het oog op toekomstig vervoersaanbod voor ouderen. In Drimmelen wordt voor het eerst een gecompliceerd “mixed traffic” route gereden in een gebied met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit wil zeggen dat er ‘gewoon’ aan het verkeer deel wordt genomen met de shuttle, waarbij zelfs het succesvol navigeren van een rotonde onderdeel is van de route.

Spatial Strategies

Tender Zuidas

Wij hebben een visie geschreven voor de projectontwikkeling kenniskwartier kavel 2a, op de Zuidas. Daarnaast is er een concept ontwikkeld, ECHO

Smart Logistics

Physical internet

De provincie Zuid-Holland wilt graag meer inzicht hebben in de voordelen van ‘physical internet’ benadering. Waar ‘alles met alles’ wordt verbonden in termen van data en hardware.

Foto erasmusbrug Rotterdam
Smart Logistics

Rotterdam Smart Logistics

De stad Rotterdam krijgt, net als andere steden, in 2025 te maken met een zero emissie zone. Grote vraag hierbij is wat is de rol van de overheid.

varende pont
Smart Shipping

Autonome pont

De Kaag is een waterrijk gebied met veel toerisme. Om service tijden te verruimen zou Van Schie Watersport een autonoom varende pont kunnen gebruiken.

Autonome boot om bereikbaarheidsprobleem op te lossen
Smart Shipping

IVPOW

In opdracht van de regio Drechtsteden en in samenwerking met Rebel doen wij in dit project een onderzoek naar de mogelijkheid om een deel van het bereikbaarheidsprobleem in de regio op te vangen door fijnmazig vervoer over water.

File zoals op A15
Smart Mobility

KTM A15

Op de A15 staat tussen Ridderkerk en Gorinchem de op één na duurste file van Nederland. In dit plan wordt een korte termijn oplossing bedacht om de verkeersproblematiek op te lossen.

Erasmus brug avond
Smart Mobility

Walk 21

Walk21 is een internationaal goed doel, toegewijd aan het verzekeren van het “recht tot lopen”. Dit jaar wordt het congres georganiseerd in Rotterdam.

Smart Mobility

MRDH Kennisagenda

Kennisontwikkeling op het gebied van automatisch vervoer is aankomende jaren erg belangrijk. Wij stelden een kennisagenda op om kennis gericht te delen.

Artist impression BinckPark Den Haag
Spatial Strategies

Binckhorst

Herontwikkeling van een voormalig bedrijventerrein in Den Haag tot een duurzaam en leebaar woon/ werkgebied, namelijk het central innovation district.