Maak kennis met het netwerk

Tijd voor transformatie

Transformeren kun je leren. Dat is waar we ons op richten bij The Future Mobility Network: kennisdeling. We noemen onszelf ook wel een transformatiefabriek: een samenwerkingsnetwerk, waarin talenten en ideeën de ruimte krijgen. ‘Learning by doing’ is ons motto. We leren door te doen. De kennis die dat vervolgens oplevert, delen we met elkaar.

Wie doen er mee

Het samenwerkingsnetwerk bestaat uit adviseurs van The Future Mobility Network en externe partners. De adviseurs van The Future Mobility Network zijn mensen met drive én vakinhoudelijke kennis. Ze hebben niet alleen diepgravende kennis van de technische kant, maar zijn ook bekend met allerlei praktische zaken, zoals subsidies en wet- en regelgeving. Theoretische kennis is natuurlijk ook in huis: al met al hebben we veel knappe koppen die weten hoe het werkt met bijvoorbeeld bereikbaarheid, infrastructuur, planologie en techniek. De adviseurs en partnerorganisaties houden zich in binnen- en buitenland bezig met uiteenlopende zaken op gebied van mobiliteit. Innovatie is overal het speerpunt. Want het is tijd voor een uptempo stroomversnelling!

Handson

We ontwikkelen gericht van idee naar exploitatie. Dat doen we met onderzoek, tests en experimenten in fieldlabs, living labs en researchlabs. Zo komen we erachter wat in de praktijk niet werkt – en wat wel. We staan met onze voeten letterlijk in de praktijk, met in ons hoofd de ontwikkelingen van de toekomst. We werken dagelijks met overheid, kennisinstituten en beleidsbepalende organisaties. Daarmee hebben we slagkracht en maken we tot in de kern van het verhaal daadwerkelijk het verschil.

Oorsprong

Alwin Bakker en Joop Veenis zijn de founders van dit netwerk. Samen hebben zij een geweldig trackrecord in de sector. Samen met een groot team van experts vormen zij The Future Mobility Network. Met de visie dat samenwerken de ultieme manier is om het grote verschil te maken.