Het nieuwe normaal: de anderhalve meter maatschappij

De effecten van het corona virus hebben we allemaal ervaren in ons dagelijks leven. Zowel in werk als privé was van de één op de andere dag alles anders. De maatregelen opgelegd door het RIVM hebben impact op sociaal, emotioneel, zakelijk en economisch vlak. Maar wat voor blijvende effecten heeft dit op mobiliteitsbeleid en omgang met elkaar in de openbare ruimte? Zolang er geen grootschalig beschikbaar vaccin is of de veelbesproken groepsimmuniteit, zullen we ook na de opheffing van de intelligente lockdown nog niet van het virus af zijn. Daarom moeten we samen werken aan de opbouw van onze nieuwe maatschappij en economie: het nieuwe normaal.

Gevolgen voor mobiliteit 

De afgelopen jaren is de trend ingezet om autogebruik in binnenstedelijk gebied te ontmoedigen en meer ruimte te geven aan voetgangers en deel (micro-)mobiliteit. De Corona-crisis heeft ons nu al waardevolle lessen geleerd over onder andere de waarde van gezondheid, het verschil tussen essentiële en niet-essentiele beroepen, de mogelijkheden van thuiswerken en de (on)afhankelijkheid van de auto. Zo zien we dat we meer zijn gaan omkijken naar elkaar en onze ouderen. Dat we verpleegkundigen, vakkenvullers en maaltijdbezorgers nu als helden beschouwen. Dat we veel meer vertrouwen op de goede intenties van medewerkers tijdens het thuiswerken. En dat we veel minder in de auto zitten dan voorheen. Zo bezien heeft deze crisis het ook in zich op positieve verandering voor elkaar te brengen. 

Social distance mobiliteitsscan

Zolang het nodig is, houden we ons aan de sociale afstand van 1,5 meter. Om dat als samenleving op te brengen, zullen we aanpassingen moeten doen, ook in ons gehele mobiliteitssysteem en in de openbare ruimte, in het openbaar vervoer en in het verkeer. The Future Mobility Network heeft daarom de afgelopen weken in nauwe samenwerking met verschillende partijen de zogenaamde “social distance mobiliteitsscan” ontwikkeld. We kunnen daarmee gelijk aan de slag om samen met een gemeente of gebiedsbeheerder te kijken of hun gebied social distance proof is. We doen we een scan op 10 essentiële elementen, welke antwoord geven op de vraag of een gemeente klaar is voor het “nieuwe normaal”. Omdat wij snappen dat het voor overheden nu niet makkelijk is om hier budget voor vrij te maken, voeren wij de pre-scan kosteloos uit en hebben we hier een team van adviseurs volledig voor vrijgemaakt. 

Contact

In de anderhalvemeter-samenleving willen we deze effecten bestendigen. Met de prescan van The Future Mobility Network krijgt u snel en bondig inzage in de kansen en praktische oplossingen, waarmee we gezamenlijk deze crisis het hoofd kunnen bieden. 

Interesse? Neem dan contact op met onze adviseur: Rissan Slaghek – 06-81362552 – rissan@thefuturemobility.network

1 gedachte over “Het nieuwe normaal: de anderhalve meter maatschappij”

  1. Gaaf! Ik zag ook in het buitenland al mooie voorbeelden van steden die hun weg anders indelen om meer ruimte te maken voor fietsers nu er minder autoverkeer is!

    Beantwoorden

Plaats een reactie