Haalbaarheidsstudie Waalwijk

Vanuit Dutch Automated Mobility voeren we in de gemeente Waalwijk een haalbaarheidsstudie uit voor een zelfrijdende shuttle op het bedrijventerrein Haven VIII

Waalwijk telt bijna 50.000 inwoners en ligt in het hart van Noord-Brabant aan de Maas. Waalwijk is overzichtelijk: wonen en recreëren ten zuiden van de A59, werken ten noorden. Prima gelegen voor automobilisten en logistiek (water, weg), maar er is geen treinstation. Hierdoor is Waalwijk alleen per bus, auto of fiets te bereiken, maar voor de bedrijventerreinen aan de Noordzijde ontbreekt het aan ontsluiting per bus. In het gebied werken veel arbeidsmigranten vanuit de grensstreek pendelen. Er is geen goede (bus)verbinding tussen het busstation en de bedrijven ten noorden van de A59. Hierdoor rijden de bedrijven ten noorden van de A59 nu zelf met busjes om personeel uit de regio te halen en te brengen. 

Dit, gecombineerd met de verwachtte groei binnen de gemeente, was aanleiding om te kijken naar een oplossing voor de last mile bereikbaarheid van de bedrijven ten noorden van de A59, bij voorkeur op een innovatieve manier. Hierbij speelt de aansluiting op het openbaar vervoer een belangrijke rol.

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

Voor het gebied Haven VIII voeren wij een haalbaarheidsstudie uit om te kijken of een zelfrijdende shuttle hier een uitkomst zou kunnen bieden voor het vervoersprobleem.

Hiervoor voeren wij een routescan uit, om kansrijke routes te identificeren en mogelijke aanpassingen in kaart te brengen. Daarnaast verzamelen wij alle relevante stakeholders en zoeken wij naar een locatie gebonden eigenaar (of eigenaars). Verder betrekken we de concessiehouder en de lokale en/of regionale overheid. Deze hebben doorgaans de rol van wegbeheerder en/of concessieverlener en mede-bekostiging.

Vervolgens formuleren we aan de hand van de door de stakeholders/partners aangeleverde informatie een mogelijke use case en de daarbij horende route(s) en haltes. Deze dient als basis voor het opstellen van de business case. De use case en de daarbij horende route wordt onderworpen aan een diepgaande, technische routeanalyse

Waarom we dit doen

In 2020 wordt bedrijventerrein Haven VIII ontwikkeld met een nieuwe insteekhaven voor grotere containerschepen. De verwachting is dat ook de groei van Waalwijk als logistieke hub zal doorzetten, mits daarvoor ook voldoende kavels beschikbaar zijn; vanuit de Regio West Brabant en de groei-agenda aldaar, verwacht men een sterkere relatie met Waalwijk.

Er is geen goede openbaar vervoer verbindingen met het gebied, waardoor het voor de werknemers daar noodzaak is om met de auto te reizen. Om deze werknemers een duurzaam alternatief te bieden, wordt er nu gekeken of het mogelijk is om het gebied te ontsluiten met zelfrijdend vervoer. 

Resultaat

In het gebied zal de automatisch rijdende shuttle als innovatieve mobiliteitsoplossing zorgen voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. De toepassing van deze automatische shuttle zal een impuls geven aan de aantrekkingskracht van het gebied én de bereikbaarheid op de last-mile. Hiermee verzorgen we we een toegankelijke en snelle service voor de werknemers van verschillende bedrijven en ontsluiting migrantenhotels

Opdrachtgever

Gemeente Waalwijk

Partners

Dutch Automated Mobility is een samenwerking tussen Rebel Automated Shuttles en Future Mobility Network

 

 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin