Gorinchem Mobiliteitshubs

In opdracht van de gemeente Gorinchem worden een tweetal mobiliteitshubs geïmplementeerd om als keten te fungeren in combinatie met de bestaande veerpont.

De bereikbaarheid van de vestingstad Gorinchem is een belangrijk aandachtspunt: “Samen met inwoners, ondernemers, partners en gemeenteraad wil het college van burgemeester en wethouders Gorinchem verder ontwikkelen tot een stad die beter bereikbaar en duurzamer is, een stad die leefbaarheid bovenaan haar agenda heeft staan.” 

Om de bereikbaarheid van de stad Gorinchem te vergroten en meteen bij te dragen aan het verduurzamen van de stad, is er gekozen om de stad te voorzien van een aantal pop-up hubs. Een hub is een platform waar verschillende aanbieders van deelmobiliteit samensmelten tot één geheel. 

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

Aan weerszijde van de pont worden op de pontons van de veerpont deelmobiliteit aangeboden om als ‘keten’ te fungeren. Hiermee maken wij het aantrekkelijk(er) om met pont te reizen, door op de pontons elektrische fietsen en gewone fietsen aan te bieden. 

We bieden op deze hubs naast gewone fietsen ook e-bikes aan, welke een reëel alternatief zijn voor de middel lange afstanden. Hierdoor hoeft er minder op de auto geleund te worden. Daarnaast verlicht het de druk op de veerpont doordat aan beide kanten fietsen worden aangeboden, in plaats van dat gebruikers van de veerpont hun eigen fietsen meeneemt. 

Als secundair doel kunnen de e-bikes als toeristische trekpleister fungeren door het grotere bereik en comfort door een connectie te leggen met de populaire fietsbestemming in het achterland van Sleeuwijk. Populaire attracties als Slot Loevesteijn en Woudrichem zijn met de e-bike goed bereikbaar. 

Waarom we dit doen

De kracht van het pop-up mobiliteitshubs concept ligt in het feit dat de hub modulair wordt ingericht, op basis van de behoefte die er is. De behoefte die er is, is direct gerelateerd aan wat de stad en haar burgers willen bereiken. Pop up mobiliteitshubs kunnen een oplossing bieden bij tal van situaties die een betere bereikbaarheid verlangen, maar ook bieden ze een innovatieve prikkel aan het gebied en kunnen ze gedragsverandering te bewerkstelligen. 

Door deze maatwerk hubs neer te zetten zonder overheadslaag kunnen vijf soorten meerwaarde worden gecreëerd:

  1. De hub past beter bij wat het doel is wat moet worden bereikt
  2. De hub kan modulair worden uitgebreid en is aanbieders onafhankelijk
  3. De hub kan voor zowel korte als lange tijd worden neergezet 
  4. De hub kan in een paar weken operationeel zijn
  5. Er kan sneller worden herverdeeld over de hubs indien dit nodig is
 

Resultaat

Op twee plekken aan weerszijde van de veerpont Gorinchem-Sleeuwijk zijn twee light varianten van hubs neergezet. Op de pontons van de veerboot zijn twee geintegreerde fietsenrekken geinstalleerd, waarmee elektrische fietsen gemakkelijk en veilig gestald en opgeladen kunnen worden. 

Door klein te beginnen willen we middels deze proef de bereidheid van bewoners en toeristen bepalen om het gebruik van de veerpont te combineren met het gebruik van e-bike of fiets. 

Opdrachtgever

Partners

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin