SUMMALab

SUMMALab staat voor Smart Urban Mobility Meta Lab en geeft professioneel, onderbouwd en praktijkgericht advies over het opzetten en evalueren van experimenten.

SUMMALab geeft professioneel, onderbouwd en praktijkgericht advies over het opzetten en evalueren van experimenten. Dit zijn stappen die altijd worden uitgevoerd bij experimenten, maar dankzij SUMMALab kan dat sneller en met een veel grotere kennisbasis. Doordat meerdere steden betrokken zijn, worden de leerervaringen van andere steden meegenomen en worden schaalvoordelen bij het opzetten en opschalen van experimenten behaald.

Verstedelijking en toenemende congestie in alle vervoersmodaliteiten leiden ertoe dat steden experimenteren met innovatieve oplossingen om meer personen en goederen te vervoeren met minder vervoersmiddelen, minder emissies en lager beslag op ruimte. SUMMALab verbindt en ondersteund deze experimenten om te beginnen in de regio’s van Amsterdam, Den Haag, Delft en Rotterdam, het faciliteert het leerproces tussen de regio’s en versnelt de opschaling van veelbelovende oplossingen.

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

SUMMALab ontwikkelt methoden op het vlak van ‘korte en lange termijn businessmodellen’, technische haalbaarheid’ en ‘mobiliteits- en economische effecten’ om experimenten te ondersteunen en op te kunnen schalen en SUMMALab ontwikkelt vervoersmodellen die inzicht verschaffen in de effectiviteit van innovatieve oplossingen wanneer die in combinatie, op grotere schaal en in grotere gebieden worden toegepast. 

SUMMALab richt zich daarbij op:

  • First and last mile oplossingen zoals automatische shuttles en mobiele robots voor personen en goederen, deelfietssystemen en micro-mobiliteit
  • Deur-tot-deur oplossingen zoals autodelen, ritdelen, carpooling, Mobility/Transport as a Service (M/TAaS)
  • Stedelijke gebouwde infrastructuur, zoals parkeervoorzieningen, laad-/loslocaties, regulering en tarifering van parkeren, en toegangsbeperkingen voor specifieke voertuigtypen. 

Waarom we dit doen

De afgelopen jaren zijn verschillende ‘losse’ experimenten en living labs gestart op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit. De behoefte om te experimenteren zal blijven bestaan, evenals de behoefte aan implementatie en opschaling van oplossingen. Uit de huidige initiatieven blijkt echter dat kennisdeling, opschaling, structurele ontwikkeling en betrokkenheid van inwoners en bedrijven onvoldoende van de grond komt . Om tot structurele en innovatieve oplossingen te komen is gerichte inzet nodig: SUMMALab biedt hiervoor een oplossing.

SUMMALab heeft als doel het bereikbaar houden/maken van steden op een zo duurzaam mogelijke manier: rekening houdend met toegankelijkheid, leefbaarheid en ruimtebeslag. SUMMALab is bedoeld om verschillende experimenten, initiatieven (incl. startups) en labs die hierop zijn gericht te verbinden en van advies te voorzien om ze te versnellen en om schaalvoordelen en opschaling te realiseren. 

Resultaat

Voor SUMMALab verzorgen wij kennisdisseminatie en -valorisatie. Hiervoor hebben wij een basis website opgezet, welke wij naarmate er meer kennis en informatie beschikbaar komt zullen aanscherpen en verbeteren. Verder zullen wij middels digitale kanalen kennis ontsluiten en bijdragen aan verschillende overleggen, zowel intern als extern.

Partners

SUMMALab is een programma van 1,6 miljoen Euro bestaande uit cash en in-kind bijdrage van NWO, SIA en het ministerie van I&W, de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Delft en Den Haag, de metropoolregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, AMS, Future Mobility Network en We-all-Wheel. Het programma wordt geleid door TU Delft.

Voor meer informatie: www.summalab.nl of neem contact met ons op. 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin