Drimmelen

In de gemeente Drimmelen doen we een proef met automatisch vervoer met het oog op toekomstig vervoersaanbod voor ouderen.

Navya zelfrijdende minibus op rotonde

In de gemeente Drimmelen, doen we een proef met automatisch vervoer met het oog op toekomstig vervoersaanbod voor ouderen, Daarbij is aansluiting gezocht en gevonden met de organisaties voor de buurtbussen (Arriva en vrijwilligers verenigingen). De gemeente Drimmelen bestrijkt een groot gebied met verschillende woonkernen en de gemeente wil graag ook het vervoer tussen de woonkernen blijvend faciliteren. Deze toeristische trekpleister aan de rand van de Biesbosch is middels een enthousiast raadslid en wethouder in contact gekomen met automatisch vervoer en vanuit dit enthousiasme is dit project ontstaan.

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Contact

Adviseur

Smart mobility pictogram

Wat we doen

The Future Mobility Network heeft de gemeente Drimmelen in de voorbereiding bij een aantal zaken ondersteund, toewerkend naar een zelfrijdende shuttle verbinding in en rondom de jachthaven in Drimmelen per 30 juli 2019. Onderdeel van onze inzet in Drimmelen was het bij elkaar brengen van stakeholders zoals de Provincie Noord-Brabant, de Brabant University of Applied Science (BUAS), de TU-Delft, Arriva, de ondernemersvereniging. 

We gingen naar Navya in Frankrijk en sloten overeenkomsten om het voertuig te verkrijgen en zorgden voor de stukken nodig voor de ontheffing door  de RDW (incl. SWOV en CROW) en door de wegbeheerder, het technisch ondersteunen bij het inlezen van de route door de engineers van Navya, begeleiding bij de uitvoering van het experiment (supervisie, contact met voertuigleveranciers, stewards), het opstellen van onderzoeksplannen, communicatieplannen en een rapportage over het experiment en advies voor de een selectie van een usecase voor toepassing op één andere plek in West-Brabant.

Waarom we dit doen

In Drimmelen wordt voor het eerst een gecompliceerd “mixed traffic” route gereden in een gebied met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit wil zeggen dat er ‘gewoon’ aan het verkeer deel wordt genomen met de shuttle, waarbij zelfs het succesvol navigeren van een rotonde onderdeel is van de route en het nemen van een tripple T-splitsing.
De gemiddelde snelheid van de shuttle is ca 18 km per uur. Door dit project leren alle partijen binnen deze pilot veel over de inzet van deze voertuigen, waarbij met name ervaring wordt opgedaan met de mogelijke routes, de robuustheid en betrouwbaarheid in interactie met andere weggebruikers. Dat maakt het interessant! 

We zien in Drimmelen wat er gebeurd wanneer deze techniek (inclusief de stewards)  in een lastige omgeving wordt geplaatst waar behalve het voertuig zelf niet iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Ook daar moet een voertuig dus mee om kunnen gaan. Wij mensen kunnen immers wel omgaan met foutgeparkeerde auto’s en obstakels (zoals koelboxen en trailers) op de weg en wij willen en kunnen we onze weg dan vervolgen.  Daarnaast is de doelgroep voor ons heel interessant, omdat we lokale ondernemers en bewoners helpen met de inzet van deze shuttle en het op de kaart zetten van dit gebied. De aantrekkingskracht is (direct na introductie) ongekend, te zien aan de vele nieuwsitems die er gemaakt zijn door landelijke en lokale media. We verwachten dat die na de introductie zal afnemen en het project de tijd krijgt om ervaring op te doen met een reguliere dienstverlening in combinatie met onderzoek.

Resultaat

Het resultaat in Drimmelen is dat tijdens de zomer in 2019 er een pilot is gestart met een zelfrijdende shuttle in een mixed traffic situatie aansluitend op de buurtbus en begeleid door stewards van deze verenigingen en Arriva. De data en onderzoeken leveren inzichten op bij alle betrokkenen over de praktische complicaties en oplossingen daarvoor en over de grootschaliger toepassing van shuttles.

 

Opdrachtgever

Provincie Noord Brabant, Gemeente Drimmelen, Regio West Brabant

Partners

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin