Binckpark

Herontwikkeling van een voormalig bedrijventerrein in Den Haag tot een duurzaam en leefbaar woon- en werkgebied, namelijk het Central Innovation District.

Artist impression Binckpark Den Haag

In de stad Den Haag wordt een voormalig bedrijventerrein herontwikkeld tot een woon/werkgebied, namelijk het Central Innovation District (CID). Het CID is het gebied tussen en rondom de stations: Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. De ontwikkeling van het CID is een langjarig samenhangend programma waarin het gebied zich ontwikkelt tot een duurzaam, economisch, leefbaar en inclusief hart van de stad, met uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht.

Contact

Adviseur

Contact

Adviseur

Wat we doen

The Future Mobility Network heeft een succesvolle mobiliteitsvisie geschreven voor BinckPARK, een industrieel ogende mobiliteitshub in het CID. 
Deze hub biedt alle bewoners van het CID de mogelijkheid gebruik te maken van parkeervoorzieningen, deelauto’s, deelfietsen en andere vormen van innovatieve mobiliteit.
Door een groot aanbod van verschillende deelmodaliteiten op een centraal gelegen plek wordt deelmobiliteit betrouwbaar en flexibel, waardoor meer mensen er gebruik van gaan maken. Het effect van het gebruik van meer (elektrische) deelmobiliteit is een verminderde CO2-uitstoot en meer ruimte voor groen en faciliteiten, waardoor het waarde toevoegt aan de leefbaarheid van de buurt.
Naast het schrijven van een visie, implementeren we deze visies ook in de praktijk middels een leer- en ontwikkelproces. 

Waarom we dit doen

In steeds meer stedelijke ontwikkelingen ervaren we het dilemma voor parkeren en de beperkte ruimte. We hebben gemerkt dat de twee werelden ‘gebouwde omgeving’ en ‘mobiliteit’ nog ver van elkaar vandaan staan. Toch kampen we met de enorme verstedelijkingsopgaven waarin deze twee werelden niet meer los van elkaar gezien mogen worden. Daarom proberen we al in de eerste fasen van project- en gebiedsontwikkelingen aan de tekentafel te zitten, zodat de mobiliteitsbehoeften van de (toekomstige) gebruikers passen bij het huidige ontwerp.

Resultaat

Het resultaat van onze aanpak is dat VORM de aanbesteding van de gemeente Den Haag voor Trekvlietzone kavel 1B heeft gewonnen. The Future Mobility Network was in dit project de verbindende schakel tussen gebouwde omgeving en mobiliteit. De volgende stap in dit project is de uitvoering van de mobiliteitshub, dat als voorbeeld zal dienen voor toekomstige ontwikkelingen. BinckPARK zal in 2022 worden opgeleverd.

Opdrachtgever

VORM

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin