Autonome pont

Nederland is een waterrijk gebied met veel toerisme, met in totaal ongeveer 310 actieve pontdiensten, maar veel ponten zijn onrendabel, vervuilend of duur in onderhoud. Tijd voor verandering.

Watersportgebied zoals de kaag

Nederland is een waterrijk gebied met veel toerisme en pleziervaart. Een mooie manier om een waterrijk natuurgebied te verkennen is per boot, fietsend of wandelend. Er zijn talloze parels te ontdekken en veel locaties zijn alleen per boot te bereiken. Daarnaast is de oer-Hollandse pont al jaren de manier om stukken water over te steken op plekken. Helaas zijn deze ponten niet altijd rendabel en door veranderingen in duurzaamheidsbeleid lopen ze achter in de ontwikkeling. Wij hebben echt bevonden dat talloze pont verbindingen in Nederland de potentie hebben om via implementatie van een elektrische en autonome pont bovenstaande uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Deze oplossing is 24/7 dagen beschikbaar, duurzaam in gebruik en oproepbaar via digitale communicatie. 

Contact

Adviseur

Wat we doen

The Future Mobility Network doet onderzoek naar de haalbaarheid van een dergelijke autonome pont en realiseert de autonome pont. In de haalbaarheid fase kijken we naar de behoefte van de gebruiker, wat de kosten van een dergelijke implementatie zijn en welke eventuele (technologische of wettelijke) knelpunten er kunnen optreden. 

In de haalbaarheidsstudie voor automatische ponten kijken wij in welke mate -en eventueel met welke aanpassingen aan de omgeving/de techniek – wij van deze verdwijnende mobiliteitsmodaliteit een vaste waarde kunnen maken.

Waarom we dit doen

Voor de gebruikers van de pont in zijn huidige vorm is de pont een essentieel onderdeel van het gebied rondom De Kaag. Door heel Nederland zien wij een teruglopende beschikbaarheid van de oer Hollandse pontjes. Wij zien dit als een probleem voor de mobiliteit van wandelaars en fietsers in deze regio’s en daarom willen wij graag dit onderzoek doen naar de haalbaarheid van het autonoom maken van deze pontjes. Hopelijk zullen de gebruikers hierdoor een stukje mobiliteit (terug) winnen en kunnen aanbieders van deze ponten blijven bestaan. 

Resultaat

Het uiteindelijke doel is dat de pont door technologische hulpmiddelen zonder menselijk handelen een traject kan afleggen, zelfstandig kan aanleggen, en retour kan varen. In eerste instantie zal dit nog gedaan worden met een steward aan boord, ter bevordering van de veiligheid en robuustheid van de technologie, maar ook om de gebruikers te woord te kunnen staan over deze innovatie. 

Wij hebben haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd op verschillende locaties in de Provincie Zuid Holland.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin