Automatische Shuttle Roosendaal

Uitvoeren haalbaarheidsstudie rondom het Leisurepark

Voor de gemeente Roosendaal zijn we bezig met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie op het gebied van plaatsing van een autonome shuttle in het gebied van Leisure park Roosendaal. Het idee is om de Designer Outlet Roosendaal te verbinden met het Leisure park door middel van de zelfrijdende shuttle.

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie verzamelen we alle relevante stakeholders, waarbij er wat ons betreft altijd sprake moet zijn van een locatiegebonden eigenaar of eigenaars, om implementatie van last-mile oplossingen als deze mogelijk te maken. In dit geval zijn dat voor de haalbaarheidsstudie de aanliggende bedrijven op het terrein De Stok. Verder betrekken we ook altijd de concessiehouder (vanuit het alleenrecht op openbaar vervoerdiensten te mogen uitvoeren), de lokale en/of regionale overheid. Deze hebben doorgaans de rol van wegbeheerder en/of concessieverlener en/of mede-bekostiger.

Waarom we dit doen

 Het doel is om deze pilot in fases uit te breiden naar andere gebieden van de stad en zo de stad te verbeteren op het gebied van mobiliteit. De meeste wijken liggen binnen 3 kilometer van het centrum waardoor de stad uitermate geschikt voor verplaatsing met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer. Dit komt mede door het ene openbaar vervoersknooppunt dat de stad Roosendaal heeft, station Roosendaal. De belangrijke locaties van de stad Roosendaal liggen binnen de last-mile van het station vandaan (groene cirkel)

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin