Living Lab Automated Transport Zeeland

In het Living Lab Automated Transport Zeeland testen we met vormen van slimme logistiek in een levensechte usecase, namelijk North Sea Port in Vlissingen.

In een fieldlab (of living lab) wordt de innovatie (waar nodig binnen een ontheffing) getest onder reële omstandigheden. Dat wil zeggen dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen komen om binnen een bepaalde problematiek via een innovatieve methode een oplossing uit te testen ‘in het echt’. In geval van het het Living Lab Automated Transport Zeeland testen we met vormen van slimme logistiek in een levensechte usecase, namelijk North Sea Port in Vlissingen. Het living lab heeft als doel een onafhankelijk en open platform voor het testen met autonoom transport te bieden. Iedereen die met mensen, middelen en een inhoudelijk complementaire onderzoeksvraag komt kan in principe –tegen vergoeding- gebruik maken van de geboden faciliteiten.

Contact

Adviseur

Contact

Adviseur

Wat we doen

In samenwerking met Zeeland Connekt en de Provincie Zeeland is onderzoek gedaan naar het implementeren van bovenstaand living lab. Vanuit een verdiepend inzicht is gesproken met de opdrachtgever, stakeholders, leveranciers van technologie en op basis van de overeenkomsten in dit proces is een living lab gecreëerd. 

Binnen dit proces waren wij verantwoordelijk voor het verdiepend inzicht, het organiseren en voeren van gesprekken, ophaal concretiseren, het opstellen van een plan van aanpak en plan van eisen, mogelijke usecases bepalen en funding mogelijkheden uitzoeken.

Waarom we dit doen

In een fieldlab wordt de innovatie (waar nodig binnen een ontheffing) getest onder reële omstandigheden. Dat wil zeggen dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen komen om binnen een bepaalde problematiek via een innovatieve methode een oplossing uit te testen ‘in het echt’.
Binnen een fieldlab is het van belang om de toepassing zo vorm te geven dat een project aantoont in de markt te kunnen functioneren, door het te verbinden aan een usecase of probleemeigenaar.

Resultaat

Het resultaat van onze aanpak is dat er nu daadwerkelijk een Living Lab Automated Transport Zeeland georganiseerd zal worden, met alle betrokken stakeholders on board. In het Living Lab Automated Transport Zeeland bouwen het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in Zeeland noodzakelijke en specifieke kennis op voor het oplossen van personeelstekorten, de impact van autonoom transport op de logistieke keten en het opleiden van jong talent dat met deze nieuwe technologie zal gaan werken.

Opdrachtgever

Provincie Zeeland

Partners

Zeeland Connekt, Provincie Zeeland, North Sea Port

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin